Werknemer

Mentoraat

Samenwerken met een nieuwe collega of stagiair en deze laatste correct begeleiden is niet zo vanzelfsprekend.  Als je de rol van mentor op jou neemt of als je binnen het bedrijf een systeem van mentorschap wil invoeren met het oog op een efficiënte opleiding van de nieuwe medewerkers is dit de geknipte opleiding voor jou.

Aan de hand van deze module leer je hoe je een geïntegreerd en efficiënt systeem van mentorschap in je bedrijf kan uitbouwen. Je krijgt een pak tips &tricks aangereikt die ervoor moeten zorgen dat je stagiairs en nieuwe collega’s snel zelfstandig kunnen functioneren.

Je spaart zo heel wat tijd en energie en krijgt gemotiveerde medewerkers die goed zijn in hun job: je hebt er dus niets bij te verliezen, integendeel !  Bovendien krijgt je bedrijf voorrang bij de tewerkstelling van stagiairs.

In het kader van de opleidingsmodules van Horeca Be Pro en Horeca Formation Bruxelles voor werkzoekenden vormt de stageperiode in een bedrijf een cruciale fase. Hier ondervinden de werkzoekenden aan den lijve wat de dagelijkse realiteit van de sector inhoudt en welke de typische problemen hier zijn. De opvang en begeleiding van de stagiair in het bedrijf zijn dan ook van essentieel belang voor het welslagen van de opleiding. Bovendien worden nieuwe werknemers in een bedrijf nog al te vaak opgeleid « on the job », zonder dat een echt opleidingsplan voor hen voorzien is.

De opleidingsmodule mentorschap richt zich tot werknemers in de sector die instaan voor de opvang en begeleiding van de nieuwe collega’s en stagiairs – zowel in opleiding als werkzoekend – tijdens hun stageperiode.

De Horecabedrijven die beschikken over mensen met een mentoropleiding worden opgenomen in een database die toegankelijk is voor alle Horeca- opleidingspartners  in Brussel. Deze database wordt ieder semester bijgewerkt: mensen die een mentoropleiding kregen maar de sector verlieten worden uit de database gehaald en nieuw opgeleide personen worden eraan toegevoegd.