Horeca Be Pro

Privacy

Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Het Brussels Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, hierna Horeca Vorming Brussel genoemd, is het Brussels opleidingsfonds voor de horecasector. Horeca Vorming Brussel is door de sociale partners van de Paritaire Commissie 302 belast met het organiseren en ondersteunen van vormingsinitiatieven voor werknemers. Horeca Vorming Brussel is door het Federaal Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector eveneens belast met de invoering en coördinatie van de vormingsinspanningen voor “risicogroepen”.

Het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Horecasector, hierna Horeca Be Pro genoemd, dat werd opgericht op initiatief van het Brussels-Hoofdstedelijk GewestActirisVDABHoreca Vorming Brussel en Bruxelles Formation, is bedoeld om de behoeften van de ondernemingen en het opleidingsaanbod beter op elkaar af te stemmen, alsook om de beroepsopleiding van de Brusselaars voor belangrijke jobs in de horecasector te bevorderen. De uiteindelijke doelstelling bestaat erin meer Brusselaars aan het werk te krijgen in deze sector, waar een grote vraag naar gekwalificeerde werkkrachten bestaat.

De twee vzw’s dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking.

Hoe kunt u ons contacteren?

Telefonisch contact met ons opnemen is mogelijk alle werkdagen van 9 tot 17 uur op het nummer 02/550.00.10. U kunt ons ook een e-mail sturen op het adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post op het volgende adres: Horeca Vorming Brussel - Horeca Be Pro Gespstraat 70 te 1070 Brussel (Anderlecht).

Wie is onze functionaris voor gegevensbescherming?

Onze functionaris voor gegevensbescherming is L4 Consulting bvba, Puttestraat 47, 9620 Zottegem, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • De werknemers die tewerkgesteld zijn in ondernemingen die deel uitmaken van de Paritaire Commissie 302 informeren over de opleidingsdiensten die hen aangeboden worden.
 • Andere betrokken doelgroepen informeren over onze activiteiten.
 • Administratieve en pedagogische organisatie van de opleidingen en andere activiteiten die door het centrum worden georganiseerd (beroepsoriëntatie, -informatie, integratie).
 • Indien u een van onze onderaannemers bent: contracten opmaken en met u communiceren, onze gebruikers informeren over de aanbieders van opleidingen.
 • Aanwervingsprocedures wanneer u solliciteert voor een functie in onze organisatie.
 • Verslaggeving over onze activiteiten. In dit geval worden alleen uw persoonlijke kenmerken en uw opleidingsniveau gebruikt. Er worden geen gegevens van u bekendgemaakt waarmee u geïdentificeerd kunt worden.
 • Delen van informatie met onze partners voor statistische doeleinden.

Waarom zijn wij gemachtigd om uw persoonsgegevens te verwerken?

 • Cao betreffende opleidingsactiviteiten in de horecasector (PC 302)
 • Samenwerkingsakkoord van 1 februari 2007 tussen het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de samenwerking tussen de CST’s en de BRC’s
 • Partnerschapsovereenkomst Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Horecasector en Actiris
 • Raamovereenkomst Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Horecasector en Bruxelles Formation
 • Raamovereenkomst tussen Bruxelles Formation en Horeca Vorming
 • Raamovereenkomst tussen de VDAB en Horeca Vorming Brussel

Van welke bron zijn uw persoonsgegevens afkomstig?

Wij ontvangen uw persoonsgegevens:

 • van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca, wat betreft de werknemers van de PC 302;
 • van uw werkgever wanneer hij u voor een van onze opleidingen inschrijft of wanneer hij verslag uitbrengt over opleidingsactiviteiten die in de onderneming werden georganiseerd, wanneer hij een financiële tussenkomst bij onze organisatie aanvraagt;
 • van uzelf;
 • van uw school wanneer u een leerling bent;
 • van uw opleidingsinstelling indien u een opleiding voor werkzoekenden volgt;
 • van Actiris;
 • van Bruxelles Formation.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie

Voorbeelden

 

 

Identificatie- en contactgegevens

Naam, voornaam, adres, telefoon- en gsm-nummer, e-mailadres, rijksregisternummer

Financiële gegevens

Bankrekeningnummer

Persoonlijke kenmerken

Leeftijd, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats

Informatie over studies en opleidingen

Diploma, attest, beroepsopleiding, opleidingskosten, opleidingsperiodes, identificatiegegevens van de school/de opleidingsinstelling

Informatie over de tewerkstelling

Huidige en voorgaande functie, titel en niveau van functie; huidige en voorgaande werkgever(s)

Aan wie bezorgen wij uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend bezorgd aan de volgende (categorieën van) bestemmelingen:

 • Het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca voor de uitbetaling van opleidingspremies voor werkzoekenden
 • Horeca Formation Wallonie/Horeca Vorming Vlaanderen
 • Ondernemingen die zich bezighouden met de postbedeling
 • Ondernemingen die zich bezighouden met drukwerk
 • Bij een ongeval tijdens een opleiding, onze verzekeringsmaatschappij
 • Wanneer u een opleiding met diploma volgt, de onderneming die bevoegd is om de diploma’s af te leveren
 • Uw e-mailadres kan in sommige gevallen meegedeeld worden aan opleiders in onderaanneming, maar dit uitsluitend voor pedagogische doeleinden
 • Wanneer u werkzoekend bent, Bruxelles Formation voor de opmaak van uw opleidingscontract
 • Wanneer u werkzoekend bent, Actiris voor de bijwerking van uw dossier

Bent u verplicht de gevraagde persoonsgegevens te bezorgen? Wat zijn de gevolgen als u dat niet doet?

U bent niet verplicht om ons uw gegevens te bezorgen, maar wanneer u zich inschrijft voor een door ons georganiseerde activiteit, zijn uw gegevens noodzakelijk voor de organisatie van de opleiding en om met u te kunnen communiceren.

Zonder deze gegevens kunnen wij u niet inschrijven, noch de communicatie met u beheren.

Welke rechten heb ik als persoon waarvan deze gegevens worden verwerkt?

U hebt de volgende rechten (tenzij anders vastgelegd in andere geldende wettelijke bepalingen):

 • Recht op toegang tot uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens
 • Recht op wissing van uw persoonsgegevens
 • Recht op overdracht van uw persoonsgegevens
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

U kunt de bovenvermelde rechten uitoefenen door een schriftelijke aanvraag te sturen naar Horeca Vorming Brussel/Horeca Be Pro, Gespstraat 70, 1070 Brussel, of door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Waar en hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Privacycommissie), Persstraat 35, 1000 Brussel.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke tot 10 jaar na uw laatste inschrijving voor een van onze evenementen of opleidingen, en minstens tot beëindiging van uw tewerkstelling in de horecasector.