Opleider/leraar

Stages leerkrachten

De doelstelling van de intensieve stages omvat:

  • enerzijds, de competenties te benaderen van een beroep door zich te doordringen van de bedrijfscultuur (realiteiten en moeilijkheden)
  • en, anderzijds, een opfrissing aan de bieden voor de leerkrachten die het bedrijf al geruime tijd hebben verlaten.

Het is ongetwijfeld één van de beste wijzen om verzuiling tegen te gaan en een reëel partnerschap tussen de school en het bedrijf te bevorderen:

  • door een beroep te bevatten in een constant wijzigende professionele context,
  • door een professionele begeleiding te genieten van een mentor binnen een proces van kennisoverdracht.

Om de leerkracht de mogelijkheid te bieden deze opleiding maximaal te benutten, raden wij hem aan vooraf contact op te nemen met een bedrijf van zijn keuze in verband met de gegroepeerde optie waarbinnen hij lesgeeft.

"Intensieve stage in een bedrijf" met een duur van 2 tot 3 dagen (maximum).

Om de bedrijven te kennen die bereid zijn u te verwelkomen: Lijst downloaden