Horeca Be Pro

Presentatie van de vzw

Horeca Be Pro is het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Horecasector

Het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Horecasector opstarten door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Actiris, VDAB, Horeca Vorming Brussel en Bruxelles Formation heeft als doel om de evenredigheid tussen de behoeften van de ondernemingen en het opleidingsaanbod te favoriseren en de beroepsopleiding van de Brusselaars voor de dragende beroepen in de Horeca sector te bevorderen. Het einddoel is de tewerkstelling van de Brusselaars in de Horecasector te verhogen omdat die met een gebrek aan gekwalificeerde arbeidskrachten wordt geconfronteerd.

ADRES : Gespstraat 70 - 1070 Anderlecht - TEL : 02/526.15.43

De taken van Horeca Be Pro zijn :

  • Het opleidingsaanbod en de noden van de ondernemingen beter op elkaar afstemmen, onder andere door :
    • Het huidige en toekomstige opleidingsaanbod te verbeteren en de toekomst van de ondernemingen te verbeteren,
    • te zorgen voor interfaces tussen de tewerkstellings-, opleidings- en onderwijsactoren en de horeca sector in het Brussels gewest;
  • De mogelijkheden van de tewerkstellings-, opleidings- en onderwijsoperatoren zowel kwalitatief als kwantitatief versterken, door ze uit te rusten met gemeenschappelijke instrumenten die nodig zijn voor het geven van up-to-date opleidingen;
  • De technisch-pedagogische expertise ontwikkelen die nodig is om de opleidingsprogramma’s aan te passen aan de evolutie van de sector en ze ter beschikking stellen van scholen en opleidingsoperatoren.

Op basis van de resultaten van het onderzoek uitgevoerd door het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid in opdracht van Horeca Be Pro, dat tot doel had de behoeften van de horecasector inzake werkgelegenheid en opleiding te onderzoeken en analyseren, hebben wij een actieplan opgesteld.

Horeca Be Pro richt zich tot de werkzoekende, werknemers, studenten en leraren en stelt hen verschillende activiteiten voor om hun vakbekwaamheid te ontwikkelen en te versterken.

Horeca Be Pro heeft per doelpubliek opleidingen en acties ontwikkeld.